Regi - Karin Blixt och ensambeln

På scen - Anette Sevreus, Karin Blixt, Emeli Jansson

Musik - Björn Knutsson

Scen/ljus - Diblik Rabia Leon

Koreograf - Minna Elif Wendin

Foto - Jarle Hammer

Dramaturg - Petra Revenue

Produceras av Stollar BOllar med Producentbyrån 

Det är mars 2020 och en pandemi har brutit ut.

Undersköterskan JOJJO har varit mammaledig, och när hon kommer tillbaks till nattjobbet på intensiven hamnar hon mitt i stormens öga. Efter hand börjar dröm och verklighet smälta samman. Vad gör hon om valet är att rädda andras liv, eller sig själv?


KATARINA arbetar inom hemtjänst. När pandemin bryter ut uppstår kaos. Men Katarina klarar alllt – tills hon själv blir en som smittar.

 

Ängel? är berättelsen om hur hur pandemin förändrade livet för många, men också ett sökande efter vad som läker oss; den helande kraften i kärlek, och i raseriet som får oss att orka vidare.

En värdefull uppsättning vars skådespelare uträttar exceptionellt övertygande insatser.

Mats Hallberg, Kulturbloggen

ÄNGEL? TURNE

Ängel? finns tillgänglig för turné.

Om du vill köpa föreställningen eller är intresserad av någon annan form av samarbete så kontakta oss gärna på:

karin@stollarbollar.se

Turnéinfo längre ner på sidan.

Fotograf: Marcus Gräslund

Röster om föreställningen:

Smärtsamt, sant, poetiskt,

Petra Hellberg, författare, sjuksköterska


Tack för en FANTASTISK kväll,

Milena Baric, undersköterska


Jag rös och grät om vartannat,

Viveka Andersson, Kommunikatör, avdelning Väst

Pris - 27 500

El - 3 fas, 16 amp

Mörkläggning - ja

Rigg/riv - 5 timmar/1 timme

Speltid - 1 timme 10 min

Medverkande - 3 skåd, 2 tekniker

Spelyta - min djup, 7 m, bredd, 6 m

Traktamente, boende, resa enl. ök.

Kontaktperson - Karin Blixt

karin@stollarbollar.se

BERÄTTELSER, MINNEN

Tillsammans med Ängel? presenterar vi Berättelser, minnen. En minnesplats över pandemin. Men också skildringar av vad omsorg är och kan vara.

Som Hans Carbes vackra serie, Selfpictures, om mötet med omsorgen ur hans perspektiv och det munskydd från 2020 av gardintyg som undersköterskan Milena Baric donerade. Under pandemin sydde hon munskydd till hela sin avdelning.

Bland våra gäster vill vi nämna Ia Mårtensson Astvik, trauma-utbildadgestaltterapeut och leg psykoterapeut. Ia var en stödperson på SÖS under pandemin och vi samtalade om lidandets betydelse.

Vi gästades också av Silvana Vretoska som startade Hemtjänstupproret och Sladjana Gustafsson, avdelsningsordförande Kommunal Väst. Vi pratade om känslorna som väcktes av att arbeta i frontlinjen när en okänd sjukdom lamslog samhället och om hur omsorgspersonalen blev bemött och lyssnad på under pandemin.

Projektet är stöttat av PRONTO

Det gick inte att andas efter 5 minuter. Jag hörde inte vad de sa. Folk ropade. Det pep överallt. Det kändes som ett stort kaos.

Mellan_

_rum

Karin 19 år, går till en spådam för att få reda på om hon kan bli skådespelare. Det kan hon säger spådamen - och om det misslyckas passar hon bra i vårdsektorn.

Mellan_Rum om är baserad på en kör av personliga erfarenheter från omsorgen och precis som inom omsorgen blandas ömhet, komik, allvar och kärlek.


Mellan_Rum lägger en grund för vidare samtal om konsten/kneget. Om omsorg och om hur vi ser på arbete.

På premiären på Litteraturhuset visades den tillsammans med samtal med Silvana Vretoska. Skyddsombudet från Göteborg som startade Hemtjänstupproret.


MELLAN_RUM FINNS TILLGÄNGLIG FÖR TURNÉ

Framförd av: Karin Blixt

Musik: Björn Knutsson

Rörelse: Minna Elif Wendin

Öga: Tina Lenne

Reflektioner/medskapare: Kulturarbetare i omsorgen och omsorgsarbetare i kulturen

Ett Community Art-projekt, skapat inom Com.Fusion, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen.

Foto: Jarle Hammer

Längd: 15 min

Pris: 6 000

kontakt: stollarbollar@bahnhof.se

INTIMITET - KÄRLEK - OMSORG - SORG -

Många av oss som arbetar inom kultur arbetar också i perioder inom omsorgen. När pandemin bröt ut 2020 arbetade jag på ett äldreboende för dementa. Allt ställdes på sin spets. Hur mycket tid vi kunde lägga på varje boende, hur vi skulle behandla dem med symptom, men också - hur värderar samhället omsorgsarbete?

Genom djupt personliga erfarenheter av arbete inom vård/omsorg synliggörs konturen av ett större sammanhang, -strukturen kring omsorgsarbete behöver förändras.

Det var först under pandemin som jag insåg hur mina "kneg" inom omsorgen påverkade mig djupt, även som konstnär.

Det är svårt att förklara för en utomstående hur mycket drama som kan rymmas under ett arbetspass i omsorgen. Vi möter människor i deras längtan, deras intimaste fysiska och psykiska ögonblick. I deras raseri. Men för att möta människor måste du själv vara öppen. Och mötet med andra kommer att sätta spår.


Under resan då vi utforskat omsorgstematiken har vi i olika faser stöttats av: Konstnärsnämnden, Göteborgs stad, KUR, Vgr, Abf, Dramatikerförbundet och Byggnads Kulturstipendium. En samarbetspartner har varit Kommunal Väst.


Karin Blixt / projektledare

Kontakt: karin@stollarbollar.se

2020 började Stollar Bollar utforska temat omsorg genom work-shops, samtal, intervjuer och scenkonst där historier, rörelse och publikmöten vävs samman.

Under 2021 inledde vi ett samarbete med Göteborgs världskulturmuséum som ledde till  en offentlig performance, omSorg om på Världskulturmuseets scen. Kvällen avslutades med ett samtal med Ia Mårtensson Astvik, trauma-utbildadgestaltterapeut och leg psykoterapeut, där vi frågar oss hur vi kan hantera detrauman som inte bara patienter men också personal genomgick under pandemin. Och om kärlek en praktiskt kunskap i mötet med en annan människa?

Ia är en samarbetspartner och som varit med från början i projektet och hennes uppsats "Attention Is Love" använder vi som referenslitteratur.


Konstnären Hans Carbe är en annan återkommande samarbetspartner som i sina verk bidrar med ett eget konstnärligt uttryck som skildrar upplevelsen att ta emot omsorg.


Text och regi, performance: Karin Blixt i samarbete med ensambeln, inspirerad av intervjuer och samtal med omsorgsarbetare.

På scen: Minna Elif Wendin, Peter Carlstedt, Karin Blixt

Musik: Björn Knutsson